Stremming sluis Hagestijn 24 september tot 16 december 2018

Stuwen-in-de-Lek-foto-RWS.jpgmaandag 24 september 2018 14:08

Het stuwensemble Nederrijn en Lek bestaat uit 3 stuwcomplexen: bij Driel, Amerongen en Hagestein. Met het stuwensemble reguleert Rijkswaterstaat de waterstand in de Nederrijn en Lek en in de IJssel. De stuwen zijn al 50 jaar in gebruik. Daarom zijn ze toe aan een grondige renovatie. Rijkswaterstaat vervangt onder andere de vizierschuiven; een bijzonder onderdeel van de renovatie.

Waarom

  • De 3 stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek hebben belangrijke watermanagementtaken.
  • Om ervoor te zorgen dat de stuwcomplexen hun taken veilig en betrouwbaar kunnen blijven vervullen, voeren we renovaties uit.
  • Zo is er een voldoende hoog waterpeil voor de scheepvaart om vlot en veilig door te varen op de Nederrijn, Lek en de IJssel.
  • En blijft er voldoende (zoet) water naar het IJsselmeer stromen, het grootste zoetwaterreservoir van Nederland.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Ja, het vernieuwen van de techniek in de stuwen en sluizen en het onderhoud van deze objecten kan overlast opleveren voor (recreatieve) vaarweggebruikers en directe omwonenden van de stuwcomplexen. We doen er alles aan om dit zoveel mogelijk te beperken. Als we hinder verwachten, communiceren we dit tijdig.

Kijk op de website van Rijkswaterstaat voor meer informatie.

« Terug