Formulier Knippen en Scheren

Inschrijfformulier Knippen en Scheren 2024

Uw gegevens

Adres gegevens

Scheepsgegevens

Afmetingen

Wensen ten aanzien van de stalling

Te verrichten werkzaamheden aan de boot

Dagelijks na 18.00 uur en op zondag is het gebruik van machines (schuren, slijpen etc.) i.v.m. geluidsoverlast niet toegestaan.

Beveiligingscode Beveiligingscode


Het is niet toegestaan

 • Aan de schepen te laten werken door anderen dan de eigenaar zelf, tenzij anders met het havenpersoneel is overeengekomen.
 • Ondeugdelijke snoeren, lampen of ander elektrisch materiaal te gebruiken.
 • Aan boord van schepen te koken of open vuur te gebruiken.
 • Schepen en/of onderdelen met een verfbrander af te branden.
 • Autogeen- of elektrisch te lassen of te snijden.
 • Olielampen of gaslampen voor verlichting te gebruiken.
 • Schepen met een vluchtig brandbaar middel schoon te maken.
 • Kwasten uit te strijken op muren, schotten, palen e.d.
 • Bootmotoren in de loods te laten draaien.
 • Stoppingen onder boten weg te halen of te verplaatsen.
 • Elektrische verwarmingsapparaten te gebruiken.

Verplicht is

 • De vloer onder het op te knappen schip dient bij werkzaamheden aan het onderwaterschip en huid te worden afgedekt met een niet vloeistof doorlatend materiaal. 
 • Grote onderhoudswerkzaamheden zijn niet toegestaan.
 • Bij schuurwerkzaamheden aan eigen schip dienen de schepen direct naast het eigen schip rondom te worden afgedekt.
 • Schuurmachines dienen te zijn voorzien van een deugdelijke afzuiging.
 • Chemisch afval zoals verfblikken en afgewerkte olie dient u zelf af te voeren.
 • Rommel en vuil dienen elke dag te worden opgeruimd en te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde container.
 • Bij vertrek dienen alle elektriciteitssnoeren uit de stopcontacten te worden verwijderd.
 • Wanneer een andere bootbezitter met lakwerkzaamheden bezig is, dient schuurwerk aan eigen schip te worden uitgesteld.
 • Werkzaamheden aan boten die buiten staan kunnen alleen plaatsvinden na overleg en toestemming van het havenpersoneel . Dit in verband met overlast en bodemverontreiniging. Wordt door uw toedoen de bodem vervuilt, stellen wij u hiervoor aansprakelijk.
 • Gasflessen, losse benzinetanks en/of andere ontplofbare stoffen dient u uit de boot of caravan te verwijderen.

Algemene voorwaarden

Stallen op het terrein van Jachthaven De Lunenburg geschied onder voorwaarden zoals omschreven in het document 'Algemene voorwaarden huur- en verhuur lig- en/of bergplaatsen voor vaartuigen en aanverwante artikelen' opgesteld door Jachthaven de Lunenburg, te downloaden onder aan deze pagina.

Let op: Na verstrijken van de huurperiode wordt de overeenkomst voor een ligplaats of botenstalling jaarlijks automatisch voortgezet voor een zelfde periode. Beëindiging van deze overeenkomst kan door schriftelijke opzegging met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden, voorafgaande aan de nieuwe huurperiode via ofni.[antispam].@jachthaven-lunenburg.nl.

Algemeen

Voor alle vierkante meter prijzen geldt lengte x breedte (inclusief trailer en/of dissel) met een minimum breedte van 2 meter.

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Trailerhelling

 • Gebruik helling per keer (in/uit) € 15,00
 • Te water laten helling door havenpersoneel € 30,00
 • Hellingabonnement incl. parkeren auto
  • zomer € 150,00
  • winter € 150,00
 • Zelf afspuiten van de boot (± 10 minuten) € 5,00 per muntje

Openingstijden kantoor

Winterseizoen 1 oktober tot 1 april

Dinsdag t/m zaterdag van 8.30 uur tot 16.30 uur

Zomerseizoen 1 april tot 1 oktober

Dinsdag t/m zondag van 8.30 uur tot 16.30 uur