Verhuur sloep

Corsiva 560

sloep-01-web

Jachthaven de Lunenburg

Watersport

Lekker genieten

sloep-02-web

Verhuur Corsiva 560

Ontdek samen met je vrienden of familie de mooie omgeving van Wijk bij Duurstede vanaf het water. Wij verhuren sloepen voor maximaal 8 personen.
 • Geen vaarbewijs verplicht.
 • Zes tot acht personen.
 • Buitenboordmotor Mercury 20 pk.
 • Inclusief 2 zwemvesten, 2 stootwillen, 2 landvasten, kussenset, zonnedek, tafel, anker, reservetank brandstof 5 ltr. en brandblusser.

Prijzen

De huurprijs bedraagt inclusief btw en excl. brandstof: 
 • € 175,00 van maandag t/m donderdag
 • € 195,00 van vrijdag t/m zondag
Huurder heeft het recht het vaartuig te verlengen (na 18.00 uur) tot een nader af te spreken tijd en tegen nader af te spreken voorwaarden m.b.t. de afhandeling van de huurovereenkomst. 
 • De huurprijs van de verlenging bedraagt  € 50,00.
 • Huurprijs avond € 120,00.
 • De waarborgsom bedraagt: € 200,- (gelijk aan verplicht eigen risico).
 • Het vaartuig mag worden gebruikt in Wijk bij Duurstede en omstreken.

Reserveren

Reserveer de Corsiva 560 via ofni.[antispam].@jachthaven-lunenburg.nl 


Huurvoorwaarden

Verhuurovereenkomst

Huurder dient voor afvaart een door de verhuurder op naam gestelde verhuurovereenkomst te ondertekenen en zich te identificeren door middel van een paspoort, rijbewijs, of ID-kaart. Het vaartuig wordt uitsluitend afgeleverd na ondertekening van deze verhuurovereenkomst en betaling van de borg.

Borg en verzekering

Huurder heeft een eigen risico van € 200,00 per schadegeval bij casco- en WA-schade en bij vermissingen. Het eigen risico dient voor afvaart als borgsom bij de verhuurder te worden gedeponeerd. Jachthaven de Lunenburg heeft het vaartuig verzekerd met een eigen risico van uw borgsom. Niet gemelde schade en/of vermissingen vallen buiten het eigen risico en worden voor 100% in rekening bij de huurder gebracht. Indien er schade aan het vaartuig of aan de inventaris is toegebracht, wordt deze schade met het borgbedrag verrekend. Bij schade door grove nalatigheid, moedwil en na alcohol- en/of drugsgebruik, wordt u aansprakelijk gesteld voor de gehele schade, zij het direct, indirect, of voor vervolgschades. U dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van personeel Jachthaven de Lunenburg, havenmeesters, politie en bevoegde waterwegbeheerders. Alle huurders krijgen instructie inzake de behandeling van het vaartuig, de motor en de toebehoren.

Personen

Aan minderjarigen worden geen vaartuigen afgegeven, ook niet indien hiervoor toestemming van de ouders is verkregen. De huurder en dus verantwoordelijk voor het vaartuig is minimaal 18 jaar. Het is niet toegestaan met meer dan het aantal aangegeven personen plaats te nemen in het vaartuig of het vaartuig anders te gebruiken dan door de verhuurder bedoeld.

Brandstof

Bij vertrek krijgt u van ons een volle tank brandstof mee alsmede een reservetank van 5 ltr. Het verbruik is voor kosten van de huurder en wordt verrekend met de borg. U hoeft niet zelf te tanken.

Vertrek en terugkeer

De vertrektijd is vermeld op uw overeenkomst. De terugkeertijd staat eveneens vermeld op uw overeenkomst. Bij een verlate terugkeer heeft de verhuurder het recht een bedrag van minimaal € 25,00 voor ieder verlaat uur in rekening te brengen. Indien het vaartuig zo verlaat is dat de volgende huurder hiermee benadeeld wordt, heeft de verhuurder het recht de gehele borgsom in te nemen en de verdere gevolgschade te verhalen op huurder c.q. diens verzekering.

Inleveren van het vaartuig

Het vaartuig wordt schoon afgeleverd en wij ontvangen deze graag schoon van u retour. Al het afval dient in de bij aanvang uitgereikte afvalzak verzameld te worden.

Overige kosten

Brug- en liggelden zijn voor eigen rekening.

Huisdieren

Het meenemen van huisdieren is NIET toegestaan.

Annulering

Bij het niet afnemen door huurder van het vaartuig als overeengekomen, vervalt de huursom aan de verhuurder, ook indien deze nog niet bij vooruitbetaling is voldaan. Indien het vaartuig bij annulering alsnog verhuurd kan worden, is teruggave van de vooruitbetaalde huursom en kwijtschelding van het restant alsnog mogelijk. Dit uitsluitend ter beoordeling aan de verhuurder. In dit geval worden altijd € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Slecht weer

Het is niet toegestaan uit te varen bij windkracht 6 of meer. Slecht weer is voor risico van de huurder en vormt geen aanleiding tot reductie of restitutie van de huursom, dan wel annulering van de huurovereenkomst.

Ontbinding overeenkomst

Verhuurder kan de huurovereenkomst op ieder moment tijdens de huurperiode eenzijdig beëindigen, zonder tot restitutie van de gehele of gedeeltelijke huursom te hoeven overgaan als:

 1. de weersomstandigheden dit vereisen,
 2. huurder zich niet aan de huurvoorwaarden houdt,
 3. huurder overlast veroorzaakt in of rond de Wijkse watersportplaatsen en jacht– en passantenhavens.

Een en ander ter beoordeling van de verhuurder.

Pech onderweg

Huurder dient de aanwijzingen en instructies van verhuurder in het geval van storingen of schades stipt uit te voeren. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verplichting tot schadevergoeding voor uitgaven van de huurder als gevolg van een storing aan het vaartuig. Indien een schadevergoeding gerechtvaardigd, is zal deze maximaal bestaan uit een restitutie van de tijd die verloren gegaan is als gevolg van de storing waardoor het vaartuig niet meer te gebruiken is. Storingen aan verlichting en hang- en sluitwerk worden niet geacht te leiden tot het niet kunnen gebruiken van het vaartuig en zullen geen recht op schadevergoeding geven.


Algemene voorwaarden

Stallen op het terrein van Jachthaven De Lunenburg geschied onder voorwaarden zoals omschreven in het document 'Algemene voorwaarden huur- en verhuur lig- en/of bergplaatsen voor vaartuigen en aanverwante artikelen' opgesteld door Jachthaven de Lunenburg, te downloaden onder aan deze pagina.

Let op: Na verstrijken van de huurperiode wordt de overeenkomst voor een ligplaats of botenstalling jaarlijks automatisch voortgezet voor een zelfde periode. Beëindiging van deze overeenkomst kan door schriftelijke opzegging met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden, voorafgaande aan de nieuwe huurperiode via ofni.[antispam].@jachthaven-lunenburg.nl.

Algemeen

Voor alle vierkante meter prijzen geldt lengte x breedte (inclusief trailer en/of dissel) met een minimum breedte van 2 meter.

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Trailerhelling

 • Gebruik helling per keer (in/uit) € 15,00
 • Te water laten helling door havenpersoneel € 30,00
 • Hellingabonnement incl. parkeren auto
  • zomer € 150,00
  • winter € 150,00
 • Zelf afspuiten van de boot (± 10 minuten) € 5,00 per muntje

Openingstijden kantoor

Winterseizoen 1 oktober tot 1 april

Dinsdag t/m zaterdag van 8.30 uur tot 16.30 uur

Zomerseizoen 1 april tot 1 oktober

Dinsdag t/m zondag van 8.30 uur tot 16.30 uur